Collarets de fil

Collarets realitzats amb fil de lli, de seda...
Poden realitzar-se amb tanca o sense